2104914407 Ξάνθου 2, Νίκαια tompros.domisi@gmail.com